Telefon
WhatsApp

Ergenlik Dönemindeki Değişimler Okul Başarısında Düşüşe Yol Açabilir

Ergenlik Dönemindeki Değişimler Okul Başarısında Düşüşe Yol Açabilir

   Ergenlik “yetişkinliğe ilk adım” olarak tanımlanabilmektedir. Hem gençler hem de aileler için oldukça hassas olan bu dönem aynı zamanda bireyin çocukluk dönemini geride bırakarak yetişkinlik dönemine geçişini de kapsamaktadır. .

   Ergenlik döneminde özelikle otoriteye karşı çıkma, eleştirme gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ailenin bireye hem çocukmuş hem de yetişkinmiş gibi davranması çocuğun kimlik gelişiminin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını engellemektedir. Çocuk bu durumda nerede ve ne şekilde davranacağını şaşırdığı gibi cinsel ve duygusal gelişimine de ayak uyduramaz. Çocuk, bu dönemde kendisine güven duyulmasını ister,  aksi durumlarda kaygıya düşer ve kendine olan güvenini de kaybeder.  Aykırı davranışlarda bulunan genç bastırılırsa daha olumsuz davranışlar göstermeye başlar. Gencin kendini ispatlama girişimleri desteklenmeli ve yetişkine özgü görünen davranışları karşısında ılımlı olunmalıdır.

   Ergenlik döneminde gencin çevresi fazlasıyla önem kazanmaktadır. Bu süreçte gençler, arkadaşlarını hayatının merkezine koymakta ve onların onayını kazanmak için çaba göstermektedir. Sosyal çevre bu oranda değer kazanırken genç için dersler ikinci plana atılmaktadır. Öğrencinin okul başarısı gittikçe düşüş gösterebilir. Fakat bu, endişelenecek bir durum olmamakla birlikte hemen hemen her ailenin yaşadığı bir sorundur. Önemli olan ailenin tedirgin olup aşırıya kaçan önlemler almamasıdır. Böyle bir davranış öğrenciyi daha ulaşılamaz hale getirmektedir. Aile daha sabırlı ve anlayışlı olmalıdır.

   Peki, öğrenci bu geçiş sürecini neden sağlıklı bir şekilde geçirememektedir?

   Bunun pek çok nedeni vardır. Özellikle okulda yaşananlar, öğrenciyi en fazla etkileyen faktörlerden biridir. Okuldaki arkadaşları tarafından kabul görmeyen, zorbalıkla karşılaşan, yalnız kalan çocuklar hem okuldan soğur hem de diğer çocuklara göre çok daha fazla aykırı davranışlarda bulunurlar. Böyle bir durumla karşılaşan bir ebeveyn, çocuğun davranışlarının altında yatan nedeni mutlaka bulmalıdır. Bununla birlikte ailenin ilgi düzeyi, ebeveynin genç ile iletişimi, aile ortamı da çocuğu olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir.

   Bazı çocuklar ergenlik döneminden fazlasıyla etkilenirken bazı çocuklar neden bu dönemden etkilenmez?

Öncelikle çocuğun sağlıklı bir şekilde beslenmesi bu dönemin fiziksel boyutunu sağlıklı geçirmesine vesile olacaktır. İkinci ve zor olan kısım ise çocuğun psikolojik olarak hazırlanmasıdır. Bunu sağlayacak olan en önemli faktör ailedir. Aile çocuğun değişimlerini anlayışla karşılayıp ona destek olursa veya çocuğunun bu dönemde sorun yaşadığını gören aile sorunu altında yatan nedeni araştırıp üzerine giderse çocuk rahat bir ergenlik dönemi geçirecektir. Fiziksel ve psikolojik açıdan sağlıklı olan genç, okul başarısı konusunda da zorlanmadan yetişkinlik evresine geçebilecektir.

Paylaş:

Etiketler: Ergenlik Dönemindeki Değişimler Okul Başarısında Düşüşe Yol Açabilir, mert yalçın