Telefon
WhatsApp

Ödev Yapma Bilinci Nasıl Kazandırılır?

Ödev Yapma Bilinci Nasıl Kazandırılır?

   Ödev yapma sorumluluğu öğrenmenin pekişmesi açısından oldukça önemli olmakla birlikte çoğu ailenin karşılaştığı bir sorundur. Çocuklar okul dışındaki vakitlerini ödev yapmakla geçirmekten hoşlanmazlar. Elbette bunun altında yatan birçok temel problem vardır.

   Öğrencileri ödev sorumluluğundan uzaklaştıran problemlerin başında çocuğun kaygılı bir aile ortamında yetişmiş olması gelmektedir. Ailenin hayal etmiş olduğu çocuk ile gerçekte sahip oldukları çocuk arasında büyük farklar var ise çocuğun kendini ispat edememesi, yetememe duygusu gibi unsurlar devreye girer ve çocuk, ailenin istediği yönün tam tersi yönde hareket etmeye başlar. Bu bir karşıt tepkidir. Bir aile çocuğunun çok aktif olmasını isteyebilir ve bunun için çocuk üzerinde baskı kurabilir. Ancak bu baskı ortamında büyüyen çocuk, daha pasif bir karaktere bürünecektir. Yani karşıt tepki verecektir.

   Ödev yapma sorumluluğu kazanamama durumunun bir diğer nedeni ise aile ile çocuk arasındaki polemiklerdir. Anne ya da baba, çocuğunun başarısız olmasını istemeyecektir. Dolayısıyla çocuğunu kendisiyle ya da herhangi bir çocukla kıyaslama yoluna gidecektir. Çocuk ise yapılan her kıyaslama sonrasında kendisini yetersiz hissedecektir. Çatışma da tam bu noktada başlayacaktır. Çocuk ya endişelenecek ya da öfkelenecektir. Zincirleme olarak gelişen olaylar örgüsünde çocuğun endişesinin dışa vurumu sınav kaygısı, stres vb. durumlar olurken öfkesinin dışavurumu ise ödev yapmayı reddetme olacaktır.  Oysa ödev yapmanın amacı aileyi memnun etmek değil derslerin pekiştirilmesidir. Çocuk sırf onaylanmak için ödev yapıyor ise bunun faydasını göremez, sadece ebeveynin istediklerini gerçekleştirmiş olur. Sıkı takipçi bir aile, çocuğa baskı yapmaktan vazgeçmelidir. Bu, uzun vadede çocukta olumlu gelişmeler görümesini sağlayacaktır. Aile çocuğa baskı ile ödev yaptırmak yerine birkaç soruyu beraber çözmek gibi ona yardımcı olduğunu hissettirecek küçük hareketlerde bulunmalıdır. Burada unutulmaması gereken nokta çocuğun kendi sorumluluğunun bilincine varması gerektiğidir. Yani aileden herhangi biri çocuğun ödevinin tamamını yapmamalıdır, sadece ona destek olmalıdır ki çocuk sorumluluğunu sahiplensin.

   Ödev yapma karşılığında çocuğa ödül vermek de yanlıştır. Ödev yapma herhangi bir koşula bağlandığı takdirde çocuk karşılığında ödülün olmadığını gördüğü her an sorumluluğunu bir kenara atacak ve yeniden ödev yapmamaya başlayacaktır. Olumlu gibi görünen bu durum, sizi olumsuz bir noktaya götürebilir. Bu konuda dikkatli ve titiz olunmalıdır.

   Bizim için en önemli  kriter süreci iyi değerlendirmektir. Özellikle çocuğun neden bu davranışı gösterdiği araştırılmalıdır. Araştırma sonucunda doğru iletişim ile çocuk yönlendirilmelidir ve aşamalar halinde çocuğun gelişimi kaydedilmelidir.

Paylaş:

Etiketler: Çocuğum Neden Ödev Yapmak İstemiyor?