Telefon
WhatsApp

Teknoloji Bağımlılığı ve Eğitimde Teknoloji, İnternet Kullanımı

Teknoloji Bağımlılığı ve Eğitimde Teknoloji, İnternet Kullanımı

   Hepimiz biliyoruz ki “Teknoloji Çağı” denilen bir dönemdeyiz. Bilgisayar, telefon, internet gibi unsurlar bilgiye ulaşmada ciddi kolaylıklar sağlamaktadır. Fakat bunlar doğru kullanılmadığında beraberinde büyük sorunlar getirmektedir ve özellikle çocuklar üzerinde psikolojik, sosyal ve ahlaki açıdan olumsuz etkiler bırakmaktadır.

   Aileler teknoloji kullanımının çocukların öğrenme sürecini eğlenceli hale getirdiğini düşünmektedir. Bu, teknolojinin doğru kullanılması halinde doğru bir düşünce olacaktır.  Fakat çocuklar teknolojiyi farklı amaçlarla kullanabilmektedir. Kontrol edilemeyen bu güç, çocuklarımızı ele geçirebilmektedir. Özellikle oyun bağımlılığı çocukları derslerden uzaklaştırmaktadır. Çocukların iletişimi dahi bu oyunlar üzerinden sağlanabilmektedir. Çocuğun zannettiğinin tersine bu bir sosyalleşme ya da arkadaşlarla vakit geçirme değildir. Aile böyle bir durumla karşı karşıya kaldığı takdirde artık teknolojiye müdahale zamanı gelmiş demektir.

   Günde dört  saatten fazla internet kullanımı, internet bağımlılığının başladığını işaret eder. İnternet bağımlısı bir çocuk internetten yoksun kaldığında sinirlenerek saldırganlaşabilir. Okulda, yolda, sınavda sürekli aklında oyunlar, sosyal medya vs. olur. Öyle ki gerçek bir arkadaş çevresi yerine sosyal medya üzerindeki arkadaşlıkları tercih eder. Bu nedenle karşı tepkiler alır ancak kendisini durduramaz. Müdahale edilip internetten ayrı kaldığında da aşırı öfkeli bir kişiliğe bürünür. Mutsuz olan çocuk, aile içinde ya da okul ortamında da olumsuz davranışlar gösterir.  Okul başarısı düşer, çocuk bunu aile üzerinde psikolojik baskı olarak kullanır. İnternet olmadığı takdirde derslerde başarılı olamayacağını söyler. Aile buna aldanmamalı, yeniden aynı noktaya gelmemelidir. Çocuğu zorunlu olarak internetten ayırmak yerine aşamalı olarak zaman kısıtlaması yapmalıdır. Günlük internet kullanım saatlerini belirlemek ve buna uygun hareket etmek ilk önemli adım olacaktır. Sonrasında çocuk, internetten uzaklaşacak ve onu gerekli gördüğü zamanlarda kullanmaya başlayacaktır. İkinci adım çocuk için internet ortamını aratmayacak eğlenceli ortamlar oluşturmak olmalıdır. Aile çocuğu ile ne kadar ilgilenir, onunla vakit geçirirse çocuk o kadar internetten uzaklaşacak ve gerçek ortama ayak uydurmaya başlayacaktır. Üçüncü bir adım ise çocuğun kullandığı teknolojik aletlere koruma programları kurmak olacaktır. Bu şekilde çocuğun kontrolü çok daha kolay sağlanabilmekte ve hem çocuğun hem de ailenin isteği ortak bir noktada çözüme kavuşabilmektedir.

   Tüm tedbirleri almanıza rağmen çocuk internet bağımlılığından vazgeçemiyor ise profesyonel bir destek almalısınız ki ilerde oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçilebilsin!

   Ders Stüdyo olarak teknolojiyi eğitime dahil ederken biz de yukarıda bahsettiğimiz durumları, öğrencileri olumsuz etkilemeyecek şekilde planlayarak hareket etmiş bulunmaktayız. Bu sayede teknolojiyi eğitimin parçası olarak hisseden öğrencilerimiz aynı zamanda da onun bağımlısı olmaktan kurtulmaktadır.

Paylaş:

Etiketler: Sanal Dünyaya Olan Bağımlılık Okul Başarısını Düşürüyor!